Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

Hoolekogu esimees: 

Hoolekogu aseesimees: 

Protokollija: 

Kambja Vallavalituse esindaja: Maia Uibo

Soinaste lasteaed Laululind (Eerika)  õpetajate esindaja: Enelin Lukas

Lehelinnud: Annika Annesto
                   Eda Hermann (asendusliige)

Metsvindid: Kätlin Kuusk
                  Ragnar Pähn (asendusliige)

Öökullid: Kirke Kartau
              Jaanika Meltsas (asendusliige)

Pöialpoisid: Maari Nieländer
                  Maarika Roosiväli (asendusliige)

Peoleod: Ragnar Pähn
              Piret Kivits (asendusliige)

Laulurästad: Kaidi Meus
                    Kersti Teder (asendusliige)