Alates 01.august 2019 on lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühe lasteaias käiva lapse eest 39 eurot kuus.

Lastevanemate poolt kaetava osa määr on kehtestatud Kambja Vallavolikogu määrusega 23.apill 2019 nr 58 (https://www.riigiteataja.ee/akt/427042019011)